Практики:

Кримінальне право
 • Захист в кримінальних справах
 • Захист інтересів клієнта на досудовому слідстві і в суді
Банківське та фінансове право
 • Інвестиції
 • Інститути спільного інвестування
 • Корпоративні фінанси
 • Фінансові послуги
 • Цінні папери (векселі, облігації)
Корпоративне право
 • Банкрутство / відновлення платоспроможності
 • Злиття та поглинання
 • Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
Оподаткування
 • Вирішення спорів з податковими органами
 • Оподаткування фізичних осіб
 • Оподаткування юридичних осіб
Вирішення суперечок
 • Альтернативне вирішення спорів
 • Стягнення заборгованості
 • Справи про захист прав споживачів
 • Справи про нанесення збитків під час отримання професійних послуг
 • Представництво в адміністративних судах
 • Представництво в судах загальної юрисдикції та третейських судах
 • Представництво в судах з питань інтелектуальної власності
 • Представництво в судах з питань оподаткування
 • Представництво в господарських судах
Європейський суд з прав людини
 • Консультації щодо наявності правових підстав для звернення до Європейського суду з прав людини, зокрема на предмет дотримання умов прийнятності
 • Представництво на національному рівні з метою вичерпання всіх національних засобів правового захисту
 • Представництво інтересів в Європейському суді з прав людини
 • Додаткові заходи захисту прав в межах національної юрисдикції на підставі рішення Європейського суду з прав людини